Waar bent u naar op zoek?

Theologia Reformata komt met themanummer ‘Sport’

05-12-2023

Jaargang 66 nummer 4 | Het decembernummer van Theologia Reformata gaat over sport. In ‘Sport en de Bijbel’ trekt prof. Bert-Jan Lietaert Peerbolte, gespecialiseerd in de geschiedenis van het vroegste christendom en het jodendom, lijnen vanuit het Nieuwe Testament en de Vroege Kerk door naar het heden.

Hij stelt vast: ‘Zo is er in de eerste plaats te constateren dat sport en lichamelijke oefening geen thema zijn in het Nieuwe Testament. (…) Tegelijk is daar een tweede observatie aan te verbinden: in tal van bronnen wordt het leven van de gelovige in verband gebracht met het leven van sporters.’ Het Griekse woord askese betekent training en is een metafoor die rechtstreeks aan de sport ontleend is. Wat betekent dit voor het geloof anno nu?

In ‘Sport en spiritualiteit’ gaat dr. Jan Martijn Abrahamse, lector theologie aan de CHE, vanuit de systematische theologie en vanuit zijn eigen enthousiaste sportbeoefening in gesprek met Psalm 8. Zijn bijdrage vormt een theologisch onderzoek rond de spirituele waarde van buitensport zoals hiken, trailrunning, mountainbiken. Een van zijn conclusies luidt: ‘Een mens wordt “buiten” in alle kwetsbaarheid en beperktheid ontdekt aan de eigen lichamelijkheid en de aangewezen plek in de schepping tussen al het leven.’

In ‘Sport en ethiek’ stelt ds. L.J. Blijdorp, predikant namens de Nederlandse Gereformeerde Kerken in Enschede, de vraag wat de neocalvinistische traditie heeft te zeggen als het om topsport gaat. Enerzijds is er positieve waardering van topsport, mogelijk vanuit concepten zoals algemene genade, soevereiniteit in eigen kring en heiliging van het natuurlijke leven. Anderzijds is de wereld van de topsport omgeven met zoveel problemen dat een kritische en deels mijdende houding noodzakelijk is. Hoe hiermee om te gaan?

De meditatie is van redactieliddr. R.T. te Velde. In het Focusnummer geeft redactielid drs. R.W.N. Kuil aandacht aan de heruitgave van De kerk. Het hart van de wereldgeschiedenis van dr. W. Aalders. De Reflexen, over het thema ‘Leiderschap’ zijn geschreven door dr. A.J. Kunz.

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 14,50) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; info@gereformeerdebond.nl.