Waar bent u naar op zoek?

Boeken & Publicaties

Hulde aan de Heidelberger. Over de waarde van leerdienst en catechismuspreek

Prof. dr. W. Verboom
Zijn de vragen van de Heidelbergse Catechismus wel de vragen waar christenen in deze tijd tegen aa...

‘Dienst van mensen’ beschrijft deel van geschiedenis Geref. Bond

P.J. Vergunst
De bundel Dienst van mensen. Een dwarsdoorsnede van een generatie hervormd-gereformeerde predikant...

Geref. Bond geeft brochure over beroepingswerk uit

Vacant, en dan...? luidt de titel van de brochure die het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond l...

‘Toch gescheiden’ vraagt aandacht voor gescheiden gemeenteleden

Piet Vergunst (red.)
NU AL TWEEDE DRUK  De toename van het aantal gebroken huwelijken betekent nie...

‘Catechismus.nu’ verschenen

Onder redactie van dr. W. Verboom en drs. P.J. Vergunst
De Heidelbergse Catechismus is na 450 jaar nog steeds een centraal belijdenisgeschrift in de geref...

‘Mijn leven is voor U’, een mooi belijdenisgeschenk

P.J. Vergunst (red.)
Mijn leven is voor U. Belijden dat niet vanzelf spreekt zo luidt de titel van het boekje, dat zic...

Bijbels dagboek ‘Bagage’ ontvangt herdruk

Onder redactie van P.J. Vergunst
Van het in 2015 onder de titel Bagage verschenen Bijbels dagbo...
1 12 13 14