Waar bent u naar op zoek?

Brochure ‘Pastoraat. Ik zie naar je om’ verschenen

Over de prediking en de waardering ervan wordt in de kerk veel gesproken. Qua aandacht komt het pastoraat er bekaaid af, terwijl het omzien naar de ander juist een belangrijke functie van de christelijke gemeente is. Om die reden melden we met dankbaarheid dat als uitgave van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond nu de door ds. J. Belder geschreven brochure ‘Pastoraat. Ik zie naar je om’ verschenen is. De brochure is geschikt voor ambtsdragers, bezoekbroeders en -zusters. Hoe we pastoraat ook definiëren, het gaat erom dat we de ander in zijn of haar vreugde en zorg, in de vragen over het leven met God, brengen bij de grote Herder van de schapen, de Herder Die Zijn leven voor de schapen gegeven heeft. ‘Ik ben de goede Herder,’ sprak Jezus ooit.

De veelheid aan complexe thema’s die vandaag in de samenleving aan de orde zijn, komen we in de kerk eveneens tegen. Pastoraat vraagt daarom niet alleen om een kloppend hart voor de ander, maar ook om deskundigheid in diverse onderwerpen. In dit boekje combineert ds. Belder beide.

De uitgave van 70 bladzijden bevat hoofdstukjes die het zelfverstaan van de ambtsdrager raken (wie ben ik om woorden van God te spreken?), bijdragen die het welzijn van de gemeenten betreffen (kerkverlating; trouw aan de gemeente) en teksten over ethische thema’s die helpen om voor Gods aangezicht goede keuzen te maken (onvervulde kinderwens; mantelzorg; eenoudergezin; huiselijk geweld).

‘Pastoraat. Ik zie naar je om’ is te bestellen door het overmaken van € 6,75 (incl. porto) op ING-rekening NL25 INGB 0002 9370 21, t.n.v. Gereformeerde Bond, Apeldoorn, o.v.v. brochure ‘Pastoraat’. Wie er vijf of meer bestelt, betaalt € 6,00 per stuk. Vergeet niet uw adres te vermelden!