Waar bent u naar op zoek?

Adresboekje 2022-2023

Met een paarse omslag is de uitgave van het Adresboekje 2022/2023 van de Gereformeerde Bond beschikbaar. Het bevat zoals gebruikelijk de namen, adressen, telefoonnummers en, voor zover bekend, de emailadressen van hervormd-gereformeerde predikanten in de gemeenten die zij dienen, alsook die van emeritus predikanten, predikantsweduwen, besturen van evangelisaties en afdelingen van de Gereformeerde Bond. Het boekje is uitsluitend verkrijgbaar door storting van
– € 5,95 voor leden van de Gereformeerde Bond (wat niet hetzelfde is als abonnee op De Waarheidsvriend)
– € 8,00 voor andere geïnteresseerden
(inclusief porto) op ING-rekening NL25 INGB 0002 937021 t.n.v. Bureau Gereformeerde Bond te Apeldoorn. Vergeet niet uw adres te vermelden!

Dit zal het laatste Adresboekje in deze vorm zijn. We hebben regelmatig de vraag gekregen of we deze informatie digitaal zouden kunnen aanbieden. Daarom geven wij de predikanten de gelegenheid om hun gegevens te delen via onze website. Wanneer dit gereed is, maken we daar melding van in De Waarheidsvriend.