Waar bent u naar op zoek?

Geschiedenis

100 JAAR

De eerste uitgave van De Waarheidsvriend verschijnt in december 1909. Voor die tijd krijgt het Gereformeerde Bondsbestuur ruimte in het Gereformeerd Weekblad. Omdat tijdens de Tweede Wereldoorlog de uitgave een aantal jaren stilvalt, is pas in 2012 de honderdste jaargang te vieren. Voorgangers van de huidige hoofdredacteur, drs. P.J. Vergunst, zijn dr.ir. J. van der Graaf en de Gereformeerde Bondsvoorzitters ds. G. Boer, prof.dr. J. Severijn en ds. M. van Grieken.