Waar bent u naar op zoek?

Wereldwijde ontmoeting

02-01-2012

Op Sulawesi werd een paar maanden terug het tweede Global Christian Forum gehouden. Het getij van de kerkelijke verdeeldheid lijkt te kenteren, schrijft ds. N.M. Tramper.

Op Sulawesi werd een paar maanden terug het tweede Global Christian Forum gehouden. 287 vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk, orthodoxe kerken, gereformeerde en lutherse kerken, evangelische kerken en pinksterkerken uit de hele wereld kwamen bij elkaar.

‘De enig houdbare reden om als kerken gescheiden op te trekken is een geografische’, zei de Chinese evangelist Watchman Nee in 1940. Op veel plaatsen in de wereld bestaan binnen een ruimte van enkele vierkante kilometers meer dan tien verschillende christelijke gemeenten, die elkaar niet zien staan, of – erger – elkaar te vuur en te zwaard bestrijden. Het aantal denominaties op de wereld was anno 2011 nog nooit zo groot.

Toch lijkt het getij van de kerkelijke verdeeldheid te kenteren. In ons land zijn enkele opvallende initiatieven genomen zoals de nationale synode, vorig jaar in Dordrecht. Ik denk ook aan de beweging ‘Wij kiezen voor eenheid’, met vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en pinkstergemeenten. Afgelopen zomer ondertekenden de Evangelische Alliantie en de Raad voor Kerken een document dat meer samenwerking beoogt.