Waar bent u naar op zoek?

Wat is het belang van de tweenaturenleer?

30-08-2017

Velen van ons hebben het op catechisatie geleerd: de weg van Gods Zoon kent een dubbele beweging. Hij legt de hemelse heerlijkheid af, wordt mens en gaat Zijn weg van lijden en sterven: de Zoon komt van boven naar beneden, schrijft ds. J.K.M. Gerling.

Vervolgens gaat het van de opstanding via het zitten aan de rechterhand naar de wederkomst: de Zoon gaat van beneden naar boven.

In de geloofsleer wordt dit de weg van vernedering en verhoging genoemd. Deze belijdenis over de Zoon is ontleend aan Filippenzen 2:6-11, dat machtige gedeelte over Christus Die Zich ontledigt en Die na de weg van vernedering verhoogd wordt en een Naam geschonken krijgt boven alle naam.

Trappen

De twee staten van vernedering en verhoging bestaan beide uit verschillende trappen. Deze worden uiteengezet in het gedeelte van de Apostolische Geloofsbelijdenis dat handelt over de Zoon. In de drie formulieren is het de Heidelbergse Catechismus die hier uitgebreid op ingaat. Dat hoeft niet te verbazen. Het is tenslotte juist de catechismus die het Apostolicum op de voet volgt. De Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels behandelen dit christologische schema niet.

In het vervolg geef ik, aan de hand van de Heidelbergse Catechismus, een korte schets van vernedering en verhoging.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 31 augustus 2017.