Waar bent u naar op zoek?

column

Vraag naar diepgang

12-05-2020

Zullen we iets leren van deze crisis en zo ja, wat dan? Allerlei meningen buitelen over elkaar heen. De wereld zal mooier zijn dan eerst. We zullen weer terug zijn bij af. Het zal nog erger zijn.

Kerken zullen leger worden, omdat christenen de kerkgang als optie zijn gaan zien.

Onlangs verscheen het boek Changing Shape, the faith lives of millennials. Daarin doet Ruth Perrin verslag van haar kwalitatieve onderzoek onder millennials (mensen die geboren zijn tussen 1986 en 1995) die zich als tiener (nog) omschreven als christen. Zij worden in kerken vaak bestempeld als de missende generatie. Perrin interviewde 47 mensen die eerst actief in de kerk waren. Zestien van hen noemen zich nu ex-christen. Ze was benieuwd hoe de geloofsontwikkeling van deze mensen verliep, waarom ze wel of juist niet bij de kerk bleven. Als laatste stelde ze hun de vraag wat ze kerkleiders wilden meegeven. 

Een van de adviezen die de respondenten geven aan de kerk en kerkelijke leiders is: ‘get real’ (wees echt). Als jonge christenen geloofden en hoopten ze dat het Evangelie verschil kon maken in het leven. Ze wilden zo graag het geloof integreren in het leven met alle uitdagingen en moeilijkheden die daarbij komen kijken. Ze verlangden naar spirituele wijsheid om houvast te bieden in de cultuur van nu. Ze smachtten naar een nieuw perspectief, juist daar waar de wereld faalt.

En dat missen en misten ze nu precies. De kerk had het over leeruitspraken of wijsheden die geen verband (leken te) hebben met het leven. De spannende en urgente onderwerpen van deze tijd bleven onbesproken. Ze hadden zo graag voorbeelden gehad van mensen die lieten zien hoe het geloof je helpt bij het maken van keuzes. 

Millennials kiezen hun kerk meestal niet vanwege theologische uitgangspunten, maar omdat de kerk met het echte leven te maken heeft en relevant is voor de directe omgeving. In een wereld waar alles oppervlakkig is, zou de kerk een plek moeten zijn waar eerlijkheid en diepgang is.

Als het de kerk lukt om aan te sluiten bij de vragen en problemen die nu spelen, zou de kerk zomaar extra relevant kunnen worden in deze tijd. Het proberen waard.

Elsbeth Visser-Vogel