Waar bent u naar op zoek?

Gaven van de Geest – glossolalie (4, slot)

Tongentaal in de praktijk

Ds. A.J. Sonneveld
Door: Ds. A.J. Sonneveld
Heilige Geest
11-06-2024

In de hoofdstukken 1 Korinthe 12 en 14 spreekt Paulus over talen en uitleg van talen, waarbij het gaat over klanken die we niet thuis kunnen brengen. Doorgaans noemen we deze taal ‘tongentaal’ of ‘glossolalie’. Hoe hebben we deze genadegave te taxeren?

Het is opvallend dat we in de Bijbel de gave van tongentaal alleen in de gemeente van Korinthe aantreffen. Deze gemeente kent verschillende groepen. Een van de groepen in de gemeente stelt zich boven alle andere: de Christus-groep. Deze groep doet zichzelf voor als de écht-door-de-Geest-geleide mensen, of diep doorgeleide mensen. Wat zij hebben, hebben anderen niet: de gave van de glossolalie. Het geeft in de gemeente van Korinthe spanningen. De ene groep maakt van de tongentaal het een en al. De andere groep wil de tongentaal verbieden (1 Kor.14:39).

Rare dingen

Tongentaal is het spreken in klanken. Het zijn meer klanken dan woorden. In deze vorm van communicatie zul je patronen en structuren van bestaande talen niet vinden. Dus geen grammatica en geen syntaxis, maar een vorm van extase. Bij tongentaal is het verstand uitgeschakeld. Het betreft de gevoelskant van het geloofsleven. Glossolalie is overigens iets algemeen-menselijks. Het komt ook in andere godsdiensten voor.

Omdat tongentaal overal voorkomt, is toetsing nodig. Het schijnt namelijk voorgekomen te zijn dat iemand tijdens een manifestatie van tongentaal Jezus vervloekte (1 Kor.12:3). Bij tongentaal is uitleg nodig, anders kom je tot rare dingen. In 1 Korinthe 14 legt Paulus glossolalie nader uit: het is vooral een vorm van communicatie tot God, en daarmee gebedstaal.

In de Korinthebrief valt op dat tussen de twee hoofdstukken die gaan over de glossolalie, het hoofdstuk over de liefde staat (1 Kor.13). Dat leert ons dat de liefde nodig is om genadegaven te beoordelen.

Brabbelend

Paulus accepteert het bestaan van tongentaal. Hij kent ook zelf deze gave, alleen gebruikt hij deze gave niet. Hij spreekt liever vijf woorden met zijn verstand dan tienduizend woorden in tongen (1 Kor.14:19). Paulus ontmoedigt glossolalie eerder dan dat hij die aanmoedigt.

Dit artikel gratis verder lezen?
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en lees de volledige tekst van dit artikel.

"*" geeft vereiste velden aan

Ds. A.J. Sonneveld
Ds. A.J. Sonneveld

is predikant van de hervormde gemeente te Lopik.