Waar bent u naar op zoek?

‘Op zoek naar vreugde in het ambt’, ter bezinning in de kerkenraden

01-10-2020

Het ambt van predikant, ouderling, diaken is een gave van God aan Zijn kerk. Hoewel het een zegen is, kan het ambt zomaar omgeven zijn met vragen: Wat is precies mijn roeping? Hoe houd ik het vol? Hoe blijf ik geïnspireerd? De vraag naar het eigene van het ambt is ook actueel: Wat is mijn taak?

Om die reden is nu in de Artiosreeks van de Gereformeerde Bond het boekje Op zoek naar vreugde in het ambt verschenen. Het voegt aan bovenstaande vragen er eentje toe: Hoe kunnen we ambtsdragers toerusten om hun taak met vreugde te (blijven) verrichten? Bij ambt hóórt immers vreugde. Dát beoogt deze uitgave, Op zoek naar vreugde in het ambt. Voor bespreking in kerkenraden zijn gespreksvragen toegevoegd.

Op zoek naar vreugde in het ambt verscheen onder redactie van P.J. Vergunst. Medewerking verleenden onder meer ds. J.J. ten Brinke, ds. M. van Dam, prof. dr. J. Hoek, ds. M. Maas, ds. A.J. Mouw en ds. A. Schroten. Op zoek naar vreugde in het ambt is een uitgave van Groen te Heerenveen, telt 146 blz. en kost € 13,99. Verkrijgbaar in de (christelijke) boekhandel.