Waar bent u naar op zoek?

De verzoening verkondigen blijft noodzakelijk (4)

Ogen als spiegel van de ziel

Dr. M.J. Kater
Door: Dr. M.J. Kater
Geloofsleer
19-05-2022

Preken over verzoening is noodzaak. Maar als de HEERE zegt dat er geen verzoening meer mogelijk is, wat dan? De veelzijdige verkondiging kent ook deze kant, zodat verzoening nooit tot het ‘meubilair van de kerk’ gaat behoren, maar een genadig geschenk is en blijft.

Er klinkt een profetische oordeelsaankondiging van het gericht over de stad van God, te beginnen bij het huis van God. ‘Daarom zal Ik ook niemand ontzien, en Ik zal geen medelijden hebben…’ (Ezech.9:10). Het verdient de voorkeur om iets dichter bij de beeldtaal van dit vers te blijven: ‘Daarom ook wat Mij aangaat, Mijn oog zal geen medelijden hebben en Ik zal niet sparen…’ In de inleiding van de preek – of al bij de Schriftlezing – is het goed om woorden te geven aan de gedachten die een dergelijk hoofdstuk oproept. Het is geen gedeelte waar we bij voorbaat van zeggen: ‘O, wat fijn dat dit gedeelte voor ons open ligt.’ Het is inmiddels de vijfde keer dat ‘Mijn oog zal geen medelijden hebben en Ik zal niet sparen’ klinkt (5:11; 7:4,9; 8:18) en nu is het ook echt over en uit.

Gebroken

De predikant doet er goed aan kort te schetsen wat de situatie is van Ezechiël: hoofdstuk 9 is onderdeel van een langer visioen (8-11), dat de profeet ontvangt met het oog op de reeds weggevoerde ‘elite’ van het tweestammenrijk. Het doel? Hen een illusie armer maken, namelijk dat het ‘toch wel weer goed zal komen’ of ‘nooit helemaal verkeerd kan gaan’. Het is bittere ernst. Misschien is de (aan)klacht van de HEERE wel een van de meest ontmaskerende: ‘omdat Ik gebroken ben door hun hart, dat hoererij bedrijft. Dat van Mij afgeweken is’ (6:9). In deze oordeelsprofetie worden onze ogen gericht op Gods ogen en van Zijn ogen geldt nu: ‘geen medelijden meer’. De HEERE zal niemand meer ont-zien!

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 19 mei 2022.
Neem een 
jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. M.J. Kater
Dr. M.J. Kater

is hoogleraar Praktische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.