Waar bent u naar op zoek?

column

Groei

Marieke den Butter-Kommers
Door: Marieke den Butter-Kommers
Column
17-06-2024

Een van de grote voordelen van thuisonderwijs is dat je als moeder met je kinderen mee leert en leest. Zo leerde ik bij het vak Natuur en Techniek dat de zijstreep op een vis ervoor zorgt dat deze vis niet tegen de zijkant van een glazen waterbak zwemt. Hoe leuk is dat.

Het thema deze maand is ‘Ontwikkeling’. We lazen over de ont- wikkeling van baby tot bejaarde, over aangeboren en aangeleerd gedrag en over gezinnen: ‘Vader, moeder en kind zijn een gezin, vader, stiefmoeder en kind zijn een gezin en natuurlijk zijn twee vaders en een kind ook een gezin.’

Hier aangekomen stopte ik. Opnieuw zag ik hoe een gewoon woord heel stilletjes opgerekt wordt. Hoewel lessen als deze goede mogelijkheden bieden om met kinderen in gesprek te gaan, werd mijn hart zwaar. ‘Hoe help ik haar in vredesnaam te onderscheiden tussen goed en bijna goed; hoe zal dit lieve kind ooit waarheid kennen’, vroeg ik me moedeloos af.

Het was een genadige verrassing toen ik al verder lezend, ant- woord kreeg. De groei van een eik werd besproken. Wanneer een eikel op de grond valt, ontkiemt hij na een paar maanden. De groei gaat tergend langzaam. Na vijf jaar is het eikenboom- pje nog maar een meter hoog. Wat echter niemand ziet, is dat in die jaren ook meterslange wortels hun weg diep in de grond gevonden hebben. Een eikenboom draagt soms pas na vijftig jaar vrucht.

Dat deed me denken aan Jesaja 61. God belooft hier aan de ‘treurenden in Sion’ een sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw en een lofgewaad in plaats van een benauwde

geest. Waarom doet Hij dat? ‘Opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting van de Heere, om Hem te verheerlijken. Om verwoeste plaatsen te herbouwen, en om steden, die van generatie op generatie verwoest lagen, te ver- nieuwen.’

De groei van een eik kost tijd – héél véél tijd. Maar als ik mijn negenjarige dochter, een klein wiebeleikje, door gestaag onder- wijs in de waarheid help om zich diep te wortelen, zal er vrucht komen. Zelfs na generatieslange verwoesting. Daar kan geen pride-propaganda tegenop.

Marieke den Butter-Kommers
Marieke den Butter-Kommers

werkt in Zuidoost-Azië, waar ze met haar man Jaap betrokken is bij kerkplanting onder onbereikte bevolkingsgroepen.