Waar bent u naar op zoek?

Gods heiligheid en die van de gemeente

20-11-2018

Als bestuur hebben we niet zomaar voor het jaarthema ‘De heiligheid van God en Zijn gemeente’ gekozen. Bij Gods heiligheid gaat het om een centrale notie uit de Heilige Schrift, schrijft ds. J.C. Schuurman.

Daaraan gekoppeld is de vraag wat dat voor Zijn gemeente betekent. 

Bij de keuze van het jaarthema speelde mee dat we de indruk hebben dat het besef van Gods heiligheid afneemt, en het kan niet anders of dat werkt door binnen onze gemeenten. Daar is sprake van in de geloofsbeleving, dus in de omgang met de Heere, maar ook als het om de levenswandel, de heiliging gaat. Dat zal zeker te maken hebben met de context waarin we ons vandaag als kerk bevinden. Binnen de samenleving komen we steeds meer in de marge te staan.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 22 november 2018.