Waar bent u naar op zoek?

Geen boycot van, maar bidden voor Israël

26-09-2016

Gerechtigheid is een begrip dat alles te maken heeft met de God van Israël: ‘Ik ben de HEERE, Die gerechtigheid spreekt.’(Jes. 45:19), concludeert Anneke van Maanen.

In naam van gerechtigheid wordt ook het werk van de BDS-beweging onder de aandacht gebracht. BDS staat voor Boycot, Desinvesteren en Sancties. Het zijn middelen die ingezet worden met de bedoeling ‘om Israël onder druk te zetten om de rechten van de Palestijnen te respecteren en het internationaal recht na te leven’, aldus de initiatiefnemers.

In Nederland is een platform van verschillende organisaties, groepen en individuen actief om deze BDS-campagne te promoten.

De reden voor deze boycot is ‘dat Israël zich niet houdt aan internationale wetgeving’. Het land zou namelijk de bezetting van Palestina in stand houden en de resoluties van de Verenigde Naties negeren. ‘Het is onze morele verantwoordelijkheid om Israël onder druk te zetten om een einde te maken aan het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan. De boycot moet geconcretiseerd worden door niet te investeren in bedrijven die profiteren van de ‘bezetting van Palestina’, door niet te investeren in bedrijven die deze bezetting in stand houden en van de regering te eisen dat zij sancties oplegt aan Israël’, staat op de site van de BDS-beweging.

Journalist Peter Siebelt heeft onderzoek gedaan naar deze beweging en stelt vast dat BDS in Nederland zelfs steun ontvangt van diverse maatschappelijke organisaties die op hun beurt een behoorlijk bedrag aan overheidssubsidie ontvangen. Met andere woorden: de Nederlandse overheid biedt indirect steun aan de BDS-campagne.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 30 september 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)