Waar bent u naar op zoek?

GB-studieweek heeft als thema ‘Leven en sterven in het licht van de eeuwigheid’

R.W. de Koeijer
Door: R.W. de Koeijer
25-05-2023

Het thema van de studieweek die het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond jaarlijks voor studenten theologie aan de universiteiten belegt, is dit jaar ‘Leven en sterven in het licht van de eeuwigheid’. Het is een onderwerp waarmee (toekomstige) werkers in de wijngaard op allerlei manieren worden geconfronteerd. Wat is onze theologie dan waard? Het gaat in deze studieweek dan ook om de kern van de zaak. We hopen van maandag 21 tot donderdag 24 augustus samen te komen in conferentieoord Mennorode in Elspeet. De opening zal op maandagmorgen plaatsvinden door ds. J.A.W. Verhoeven. Op maandagmiddag neemt ds. A.J. Mensink de studenten mee naar het leven en werk van dr. A. van Brummelen. Deze oud-voorzitter heeft op een eigen manier leidinggegeven aan de beweging van de Gereformeerde Bond via preken, meditaties, theologische schetsen, pastorale bijdragen en homiletische reflexen. Aan de orde komen: verborgen omgang met God en meditatie.

De avondlezing wordt verzorgd door prof. dr. M.J. Paul. Hij zal vanuit het Oude Testament zoeken naar de betekenis van het leven na de dood, waarbij het Psalmboek uitgangspunt vormt. Centraal staan de vragen: Hoe spreekt het Oude Testament over het leven na de dood en welk verstaan van eeuwigheid licht daarin op? Waarom hechten psalmdichters sterk aan dit aardse bestaan?

Op dinsdagmorgen komt het Nieuwe Testament aan de orde. Dr. A.J. van den Os, docent aan de TUA, zoomt in op de apostel Paulus en zijn verlangen over de dood heen. Hoe spreekt de apostel over hemel en hel? Hoe is de verhouding tussen beide aspecten? En wat betekent deze toekomstverwachting voor het aardse leven?

Op dinsdagmiddag is er een dubbelprogramma. De HGJB geeft een presentatie over onze roeping naar jongeren, terwijl ds. M. Krooneman stilstaat bij roeping en ambt. De avondlezing is kerkhistorisch. Dr. G.A. van den Brink bespreekt de late Middeleeuwen en de ‘stervenkunst’. Luther ging in dat spoor verder, maar sloeg ook nieuwe wegen in. Wat bedoelt Calvijn met de overdenking van het toekomende leven? Ook het Engelse puritanisme en de Nadere Reformatie zijn uitvoerig ingegaan op leven en dood. Op de woensdag beginnen we met een lezing van prof. dr. H. van den Belt. Hij zal systematisch-theologische vragen behandelen als: Waar zijn onze doden? Hoe is de verhouding tussen ‘na het sterven’ en Christus’ wederkomst? Welke plaats nemen goede werken in bij het oordeel? Wat zeggen de belijdenisgeschriften over ‘na de dood’ en de opstanding der doden?

Op de woensdagmiddag zal ds. M. Goudriaan nadenken over de laatste dingen in de prediking. Hoe dient de prediking te functioneren in het licht van het komende oordeel? Hoe functioneert deze (laatste) ernst op de goede manier? Concreet toegespitst: Hoe breng je deze dingen ter sprake in een rouwdienst? We sluiten de woensdag af met een bijbelstudie, die door een van de studenten wordt verzorgd.

Op donderdag kijken we sterker naar de actualiteit. In de morgenlezing gaat dr. A.A. Teeuw in op pastoraat en ethiek rond het levenseinde. Hij bespreekt vragen als: Hoe benader je zieken en de mensen om hen heen? Hoe ga je om met vragen over de eeuwige bestemming? Met het oog op de (medische) ethiek komen actuele vraagstukken rondom euthanasie en voltooid leven aan de orde. Welke vragen kun je in de praktijk tegenkomen en wat staat er op het spel?

Dr. J. de Jong-Slagman zal in de middaglezing ook de actualiteit zoeken vanuit literatuur en cultuur. Zij gaat na welke visies op sterven en de dood we in de hedendaagse literatuur tegenkomen. Hoe wordt de dood beleefd en wat heeft dat te maken met het huidige levensgevoel? Wat zijn de leermomenten? De studieweek wordt op donderdagavond door ondergetekende afgesloten met een encouragement.

Hierbij een hartelijke uitnodiging om deze boeiende week bij te wonen. Je kunt jezelf opgeven en/of iemand anders erop wijzen. Dat laatste willen we bewust ook aan de predikanten en kerkenraden vragen. Ga naar onze website (gereformeerdebond.nl/ agenda) en meld je aan voor deze mooie week. Hopelijk tot dan!

R.W. de Koeijer
R.W. de Koeijer