Waar bent u naar op zoek?

Ds. A.J. van den Herik doet intrede in Dordrecht

10-09-2020

Ds. A.J. van den Herik is zondagmorgen 6 september bevestigd te Dordrecht. Hij komt van Moerkapelle en wordt predikant van wijk 2. Ds. M. Maas, predikant van wijk 7, preekte in de bevestigingsdienst uit 2 Timotheüs 4:2a: ‘Predik het Woord’. Doe dit volhardend en blijf nuchter, onderwijs zonder je van de wijs te laten brengen, vatte ds. Maas samen wat Paulus vele eeuwen terug aan Timotheüs meegaf. Hij hield zijn collega voor: ‘Wij zijn als dienaren van het Woord geroepen tot verantwoordelijk werk; er loopt een rechte lijn van de prediking naar de Rechterstoel’.

’s Middags ging de intredepreek van ds. Van den Herik over Jesaja 51:15, waar ‘God laat zien wie Hij is en wat Hij doet’. ‘De kern van Gods Woord is: God ontmoeten. Ik zou daar nog veel meer over moeten, willen vertellen en ik ben dankbaar dat ik dit als uw predikant mag doen’, zei hij vanaf de kansel van de historische Augustijnenkerk in Dordrecht.

Zowel ds. Maas als ds. Van den Herik legde er de vinger bij dat laatstgenoemde al in augustus 2019 de roepstem van Dordrecht ervoer. ‘Ik preekte in de Grote Kerk, over Jesaja 6. Die dienst deed mij wat en God legde de band tussen u en mij’, aldus ds. Van den Herik tot de deels in kerkgebouw, deels online verzamelde gemeente.

Ds. P.L. Wansink sprak ds. Van den Herik toe namens de algemene kerkenraad, de werkgemeenschap en het ministerie. Namens de wijkgemeente heette ouderling W. van Utrecht de nieuwe predikant welkom in Dordt.

Ds. Van den Herik gedenkt deze maand dat hij 25 jaar predikant is. Hij volgt ds. G. van Wijk op, die ruim een jaar geleden afscheid nam van Dordrecht en naar Hedel vertrok.