Waar bent u naar op zoek?

Dichter bij mensen zijn

06-04-2023

Prop. L.M.W. van Aalst studeerde in de zomer af en is sinds kort beroepbaar. Hij is 27 jaar en woont in Amsterdam. Eerst studeerde hij geschiedenis in Leiden. ‘Door vragen van mijn kant en de roep van God kwam daar al snel de studie Theologie in Amsterdam naast.’

Wat betekent het voor u dat u proponent bent?

Na jaren studie staat de deur naar de kerk nu open.

Hoe kijkt u terug op de studie theologie? Wat hebt u er vooral geleerd?

Ik kijk dankbaar terug op mijn studie theologie. Door de combinatie van studie, preken en pastoraat ontstaan voortdurend nieuwe inzichten. Theologie is in die zin een geestverruimende studie. God is altijd verrassender en groter dan je denkt. De theologische studentenvereniging Voetius met de preekvergaderingen, studiekringen en borrels is ook bijzonder vormend voor mij geweest. Daar ben ik voortdurend geïnspireerd, opgescherpt en heb ik goede vriendschappen opgedaan.

Hoe kijkt u naar de gemeenten, waarvan u er hopelijk binnenkort één mag gaan dienen? En naar uw taak in de gemeente?

Na mijn afstuderen, afgelopen zomer, heb ik eerst nog een halfjaar onderzoek gedaan aan de universiteit. Onderwerp van onderzoek was de ethiek van oorlog en vrede. Hoewel onderzoek ook belangrijk is, merkte ik dat mijn hart toch meer ligt bij het werk in de kerk. Tussen de mensen staan en hen het Evangelie van Jezus Christus verkondigen is uiteindelijk het mooiste wat er is. Tegelijkertijd voel ik ontzag en soms ook huiver voor die taak. Dat door jouw woorden God tot mensen kan spreken, is amper te bevatten.

Nu sta ik op de drempel om als predikant een gemeente in te gaan. Daarmee breekt een nieuwe periode van wachten en verwachten aan. Wat zal er op mijn pad komen? Naar welke plek zal God mij leiden? Ik zie er in ieder geval naar uit om op een vaste plek predikant te zijn. Op dit moment ga ik op veel verschillende plekken voor. Het lijkt me mooi om dichter bij mensen te zijn. Wat houdt hen bezig? Hoe is de Heilige Geest al met ons bezig? Wat zijn de goden die ons van de God van Israël afleiden? Hoe kan ik in deze wereld wijzen naar het Woord dat leven geeft?

Wat ziet u vooral als de roeping van een christen, vandaag in ons land?

Ik denk eigenlijk dat die roeping niet eens zo heel anders is dan in andere tijden. Luther schrijft dat een christen niet voor zichzelf leeft, maar in Christus, en voor zijn naaste. Door het geloof leeft hij in Christus en de liefde van Christus drijft hem naar zijn naaste. In deze tijd, waarin geloof en ongeloof in onze levens vaak tegen elkaar opboksen, komt het aan op eenvoudigweg volhouden. ‘Blijf in Mij en Ik in u.’ (Joh.15:4)


De kring van de Gereformeerde Bond kent een aantal proponenten. Wie zijn ze eigenlijk? En wat beweegt hen om predikant te willen worden? In deze rubriek valt van tijd tot tijd de schijnwerper op een proponent.