Waar bent u naar op zoek?

Gods verkiezing en onze keuze (3, slot)

De Heere wenkt

Ds. W. Markus
Door: Ds. W. Markus
Geloofsleer
07-12-2021

Kun je weten dat je een van Gods uitverkoren beminden bent en bestemd om het eeuwige leven te beërven? Er zijn christenen die dit een verkeerde vraag vinden. Daar kom je later wel achter en dan is het vroeg genoeg, vinden ze. Je zou er maar hoogmoedig van worden.

Nog afgezien van de suggestie dat je ooit in staat zou zijn om de namen in Gods boek van het Leven te kunnen lezen. Gods ‘handschrift’ zal inderdaad nooit iemand kunnen lezen. Er is wel iets anders. In moeilijke tijden troost het bijzonder als mijn vrouw zegt: je bent mijn uitverkoren beminde. Nou ja, meestal dan met andere woorden, of zonder.

Aanvechting

Ieder christen maakt ook moeilijke tijden mee. Aanvechting is niemand van ons vreemd. Daar zorgt Gods vijand wel voor. Wat kan het je dan bemoedigen als de Heere God laat weten dat je, hoe vijanden vanbinnen en vanbuiten ook te keer gaan, een van Zijn uitverkoren kinderen bent. Ik verwijs naar Efeze 1, waar bij monde van Paulus deze rijkdom voor de aangevochten gemeente wordt onderstreept.

Weten

Er zijn verschillende soorten ‘weten’. Dat ik als 75-jarige weer een geldig rijbewijs heb, hoeft niemand mij uit te leggen. Laat staan dat ik een bewijs zou willen. Elk moment van de dag weet ik het, ook al realiseer ik me dat zelden. Deze soort zekerheid roept ook geen enkel verlangen naar bevestiging wakker. Het staat gewoon ‘zwart op wit’, zelfs met mijn foto erbij.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 9 december 2021, of download de gratis pdf. 

Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. W. Markus
Ds. W. Markus

uit Bergschenhoek is emeritus predikant.