Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

13-04-2023

Elisabeth Elliot Eenzaamheid. Een weg door de wildernis tot God. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 167 blz.; € 17,95.

In elk seizoen van het leven is ‘eenzaamheid’ volgens Elliot een thema, door verlies van een dierbare, vervreemding in een huwelijk enz. Ze wijst berusting en zelfmedelijden af, wijst wel op de weg van het geloof, die eenzaamheid als een geschenk aanvaardt, als Gods wil voor dit moment. ‘Wie weigert genade te ontvangen, zondert zich af, als een mokkend kind dat zich in zijn eigen ellende opsluit en weigert zich te laten troosten.’