Waar bent u naar op zoek?

Het onderwijs in de catechese staat in het kader van zorg voor de ziel

Bewogen over jongeren

Ds. G.D. Kamphuis
Door: Ds. G.D. Kamphuis
Pastoraat
15-11-2022

‘Ik zie naar je om’ is het jaarthema van de Gereformeerde Bond. Want God zag naar ons om. De goede Herder is intens over ons bewogen, ouderen én jongeren. Hoe geven wij pastorale zorg handen en voeten in de catechisatie?

Christus, de goede Herder bij uitstek, gaat zo ver dat Hij Zijn leven geeft voor de schapen én voor de lammeren van Zijn kudde, voor kinderen, voor jongeren. De heilige doop is daar een prachtig, krachtig teken en zegel van. Hij weidt en hoedt Zijn lammeren. Jongeren aan het begin van de geloofsweg, ik zie hen aarzelen, zoeken, kritisch of vertwijfeld hun vragen verdringen of stellen. Ik zie hen op de tweesprong. Maar ook in hun leven is de drie-enige God de Eerste: ‘Ik zie naar je om’.

Bewogen

Het jaarthema gaat dus ook over kinderen, over jongeren in de gemeente. Goed om daar aandacht voor te hebben in deze tijden. Bij dat prachtige woord ‘pastoraat’ of bij ‘zielszorg’ zouden we zomaar kunnen vergeten dat het hart van de goede Herder intens over jongeren bewogen is. We zouden zomaar kunnen vergeten dat wij als gemeente geroepen zijn Hem te weerspiegelen in de zorg voor jongeren en voor kinderen van de gemeente. ‘Weid Mijn lammeren.’ Daarom zoomen we in op de vraag: Hoe geven we pastorale zorg handen en voeten in de catechisatie?

Geschenk

Catechese zie ik als geschenk voor én in de christelijke gemeente. Een geschenk dat voortvloeit uit de opdracht van Christus: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.’ (Matt.28:19) Daarmee staat de catechese meteen voluit in het licht van de doop. Elke catechese is doopcatechese. Het licht van de heilige doop, het licht van Gods verbond valt over de catechese. Met catechese zijn we op het erf van het verbond. Daarmee staat de catechese meteen, principieel, in het krachtenveld van: ‘Ik zie naar je om’. Dus, in het krachtenveld van Gods trouw, Gods genade, en dus in het krachtenveld van pastoraat.

In dat uur waarop jongeren samenkomen onder leiding van de catecheet, biddend, zingend, rond een open Bijbel, met op tafel een tekst uit de belijdenis van de kerk, dan wordt er naar hen omgezien. De Geest van Christus is daar aan het werk. In goede uren én in minder goede uren, waarin het om welke reden dan ook niet liep. De catechese is een geschenk van de goede Herder om jongeren te ontmoeten. Een geschenk dat zich in de loop van de geschiedenis heeft ontwikkeld en verschillende vormen heeft gehad, tot in de huidige tijd. Daarom oefent de predikant, de catecheet zich om met de ogen van Christus te kijken naar de jongeren met wie hij optrekt. Hij oefent zich om met oren van Christus naar hen te luisteren, met het hart van Christus hen lief te hebben, met de hand van Christus jongeren te (bege)leiden. Niemand kan zich daarom van de catechese afmaken.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 17 november 2022. Neem een jaarabonnement. Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. G.D. Kamphuis
Ds. G.D. Kamphuis

uit Barneveld is emeritus predikant.