Waar bent u naar op zoek?

Bedreigd geloof

ds. F. Hoek
Door: ds. F. Hoek
23-03-2023

En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Lukas 22:31,32a

In het openbaar belijdenis doen van het geloof anno 2023 vraagt moed. Beter gezegd: geloofsmoed. Geloof, dat zich richt op Hem, Die we belijden: onze Heere Jezus Christus, de opgestane Gekruisigde, Die voor ons bidt.

Kun je je geloof kwijtraken? Een confronterende vraag. Gezien de realiteit van de satan wel een terechte vraag. Hoe velen hebben na hun belijdenis de gemeente, Jezus de rug toegekeerd? Toch is het niet de bedoeling de vreugde van de belijdeniszondag te temperen, maar om op te roepen tot waakzaamheid en vertrouwen.

Bedreiging

Zie, de satan, de tegenstander. Zijn naam drukt uit wie hij is. Hij staat tégenover God. En hij is tégen ons. Hij kan het niet hebben als we een volgeling van de Heere Jezus zijn. Het zint hem niet dat mensen Zijn Naam belijden.

Zie, de satan. Wees op je hoede. Want overal waar Jezus is, waar Zijn volgelingen zijn, is hij. Jezus waarschuwt Zijn discipelen, alle elf, ook Simon. Vanaf zijn roeping is deze naam niet meer voor hem gebruikt, maar werd hij consequent Petrus, Rots genoemd. Maar omdat de komende uren zijn identiteit en roeping op het spel staan, zegt Jezus: Simon, Simon. Het wijst op de ernst van de situatie. Tegen zijn eigen verwachting in zal blijken dat hij allesbehalve een rots is, dat hij niet op zijn eigen benen kan staan, nog geen uur. Hij meent echter dat Jezus hem meer nodig heeft dan hij Jezus. Zelfoverschatting is een levensgrote bedreiging.

Uitlevering

Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist. Jezus gebruikt hier een woord dat maar één keer in het Nieuwe Testament voorkomt. Zoals een land een ander land kan vragen om de uitlevering van iemand, zo vordert satan de uitlevering van de discipelen met het doel hen te verzoeken, aan te tonen dat hun geloof niet echt is. Het doet denken aan het gebeuren met Job. Waaraan ontleent de satan het recht om God om Petrus’ uitlevering te vragen, en heeft hij dat recht nog? Door de zonde kwam de wereld in de greep van de boze. Echter, Gods komen naar deze wereld in Zijn Zoon heeft ook tot doel de werken van de duivel te verbreken. Daartoe heeft Hij geleden, is Hij gestorven.

Zover is het hier nog niet. Dat is morgen het geval, wanneer het klinkt ‘Het is volbracht.’ Dan wordt de duivel van de rechtsgreep op deze wereld beroofd. Desondanks geeft de satan van zijn activiteit nog dagelijks blijk, misschien wel meer dan ooit.

De satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Gedorst graan wordt eerst gezeefd, met de bedoeling dat alles wat geen graan is door de zeef valt of wordt weggeblazen. De boze wil Petrus en de anderen als kaf aan de dag doen treden. Hij gaat hen schudden in de hoop dat ze hun Meester loslaten.

Satan is niet veranderd. Wie het verlangen kent Christus te volgen, krijgt met hem te maken, hoe dan ook. Hij kent onze zwakke plekken. Ook weet hij ons heftig heen en weer te schudden door tegenslagen, ingrijpende gebeurtenissen. ‘Geloof je nu nog dat God een God van liefde is…?’

Gods tegenzet

Hoe te reageren? U zegt: waken en bidden. We hebben te bidden, maar als het van ons gebed afhangt… Daarom: Maar Ík heb voor je gebeden dat je geloof niet ophoudt. Dat is de reden dat de boze niet zal winnen. Dit ‘maar’ is Gods tegenzet. Ik heb gebeden. Dat is een voltooide tijd. Jezus is de boze een beslissende slag voor.

Petrus zit hier niet op te wachten. Laat Jezus over hem niet inzitten. Dat doet Jezus wel. En Hij zit niet alleen over Zijn discipel in, Hij zet Zich ook voor hem in, Hij heeft hem in Zijn gebed bij Zijn Vader gebracht. Zo zal hij door de diepe crisis heen gedragen worden.

Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dat is een hart onder de riem voor allen die niet meer buiten Christus kunnen. We staan er niet alleen voor. Hij staat voor ons in. Hij houdt ons vast. Niet wij Hem, maar Hij ons. Bemoedigend. We hoeven niet te geloven in ons geloof. Daar kun je het ook niet mee doen. We mogen het hebben van Hem op Wie ons geloof zich richt: onze Heere Jezus Christus. In Hem ligt het vast. In Zijn offer, Zijn trouw. We worden zalig dankzij Hem.

Kun je je geloof kwijtraken? Ja, mijn geloof kan me zomaar uit handen vallen. Dan sta ik met lege handen. Maar Hij neemt deze handen in Zijn doorboorde handen. Hij draagt me als ik wankel, Hij schraagt me als ik val. Je geloof kun je kwijtraken, maar je Jezus niet.

ds. F. Hoek
ds. F. Hoek