Waar bent u naar op zoek?

Dr. C.M.A. (Kees) van Ekris

Kees van Ekris (1972) is programmaleider van Areopagus, de afdeling binnen de IZB die zich richt op de toerusting van predikanten inzake contextueel-missionaire prediking. Daarvoor was hij gemeentepredikant in Breukelen (Protestantse wijkgemeente Pieterskerk) en Zeist (Hervormde wijkgemeente ‘Bethel). Van 2002-2006 was hij zendingspredikant in Indonesië, uitgezonden door de GZB als docent Oude Testament op het seminarie ‘Abdiel’ en toerustingspredikant in de Christelijke Kerk van Noord Midden-Java (GKJTU).

In 2018 promoveerde hij cum laude op een proefschrift over profetische prediking (‘Making See. A Grounded Theory about the prophetic dimension of preaching’). Sinds 2018 doceert hij homiletiek aan de ETF in Leuven. Daarnaast werkt hij mee aan de dagelijkse bijbelpodcast Eerst Dit, schrijft hij een maandelijkse column in het Nederlands Dagblad, is hij lid van de Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden (RAGB) en van de Raad van Advies van de PThU. Sinds 2019 woont hij met zijn gezin in leefgemeenschap ‘de Wittenberg’ in Zeist.

Klik hier voor zijn curriculum vitae.