Waar bent u naar op zoek?

Stuurgroep

Prof. dr. H. (Henk) van den Belt
Hoogleraar Systematische Theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast coördinator van het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology. Is als directeur verbonden aan het Cornelis Graafland Centrum. Klik hier voor zijn persoonlijke pagina.

Prof. dr. M.J. (Mart-Jan) Paul
Hoogleraar Oude Testament aan de ETF Leuven. Hij richt zich binnen het Cornelis Graafland Centrum op de vragen rond de uitleg en toepassing van de Bijbel (hermeneutiek). Wat betekent het dat het Woord van God gezag heeft? Klik hier voor zijn persoonlijke pagina.

Dr. C.M.A. (Kees) van Ekris
Programmaleider van Areopagus (IZB). Hij richt zich binnen het Cornelis Graafland Centrum op de verkondiging. Wat houdt een goede preek in en wat doet deze precies met mensen? Wat geeft een preek gezag en wat maakt deze profetisch? Klik hier voor zijn persoonlijke pagina.

Prof. dr. W.H.Th. (Wim) Moehn
Bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme aan de PThU. Daarnaast als predikant verbonden aan de Hervormde wijkgemeente Hilversum-Centrum. Hij houdt zich binnen het Cornelis Graafland Centrum bezig met vragen over de kerk en de belijdende teksten. Klik hier voor zijn persoonlijke pagina.

Dr. P. (Pieter) Veerman
Met ingang van 1 april 2022 universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam (Faculteit Religie en Theologie), binnen de afdeling Beliefs and Practices. Als onderzoeker en docent versterkt hij ook het aan de faculteit gevestigde Cornelis Graafland Centrum. Sinds 2006 werkzaam als gemeentepredikant. In 2016 gepromoveerd op een onderzoek naar gebedsonderwijs in de Heidelbergse Catechismus en sinds die tijd geassocieerd onderzoeker aan de PThU in Groningen.

Naast bovengenoemde betrokkenen participeren er meerdere theologen in het Cornelis Graafland Centrum. Zij komen jaarlijks meerdere keren bij elkaar om lopend onderzoek en nieuwe publicaties te bespreken.