Waar bent u naar op zoek?

Vierde Cornelis Graafland Lezing

Datum: 30 november 2023
Locatie: Sint Janskerk te Gouda
Tijd: 19.30 uur inloop, 19.45 uur opening
Lector: Dr. A.J. (Bram) Kunz, Lector Driestar educatief te Gouda

Zwanger van woorden: God en mens in Cornelis Graaflands preken
Op de drempel van Advent bezinnen we ons op de betekenis van de preek. Hoe komt het heil van God door Jezus Christus in het leven van mensen vandaag? We doen dit aan de hand van een adventspreek van prof. dr. C. Graafland. Behalve hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond was hij ook een gepassioneerd prediker. Wat kunnen we aan de hand van zijn preken leren over de preek als drager van het heil? En welke rol speelt de prediker hierin, als getuige van het heil? Tijdens de lezing zullen ook enkele audiofragmenten klinken. De avond is bedoeld voor theologen, maar evenzo voor theologisch geïnteresseerde gemeenteleden. Anders gezegd: voor iedereen die iets heeft met preken.