Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

De Bijbel staat vol met beloften van God voor ons. De vraag is hoe wij met deze beloften omgaan. Je kunt die schat onaangeroerd laten liggen, maar dan heb je er niets aan, stelt ds. A.P. Pors uit Nieuw-Beijerland vast in Leven uit de beloften, de themabrochure die op 1 februari 2024 bij De Waarheidsvriend is gevoegd. ‘De Bijbel moet wel open en er moet gebeden worden om verlichting door Gods Geest. Dan mag je in kinderlijk vertrouwen putten uit die bron van beloften.’Voor mensen die twijfelen of de beloften in de Bijbel wel voor hen gelden, heeft hij een dringend advies: ‘Lees het schitterende doopformulier dan maar eens. Want echt, de beloften zijn ook voor jou. Al vanaf onze doop heeft de Heere beloften van genade en heil aan ons leven verbonden.’De predikant besteedt onder andere aandacht aan de verschillende soorten beloften die er in de Bijbel staan, al dan niet met een opdracht erbij. Ook benoemt hij welke bijbelse beloften in speciale omstandigheden van toepassing zijn, bijvoorbeeld als er grote zorgen zijn.De brochure, die afsluit met enkele gespreksvragen en leestips, is hieronder te downloaden. Kerkenraden en andere geïnteresseerden kunnen gratis gedrukte exemplaren aanvragen.De Gereformeerde Bond publiceert drie keer per jaar een bezinnende themabrochure over een actueel onderwerp dat christenen vandaag bezighoudt. Wie dit en ons andere werk wil steunen, kan al voor € 10 per jaar lid worden van de Gereformeerde Bond. Meld u aan via de button ‘Word lid’ of per mail via info@gereformeerdebond.nl. Aanbevolen!