Waar bent u naar op zoek?

Auteur: Dr. F.G. Immink

Prof. F.G. Immink, oud-rector van de Protestantse Theologische Universiteit, is ervan overtuigd dat de gereformeerde geloofstraditie ook vandaag van onschatbare waarde is. Om die reden schreef hij Overtuigd gereformeerd. Met sympathie voor de traditie, verschenen in de Artiosreeks van de Gereformeerde Bond.
Het christelijk geloof verrijkt het leven en biedt houvast en troost. Daarbij speelt de traditie een uiterst belangrijke rol. Jezus leefde ongeveer tweeduizend jaar geleden, maar door de overlevering worden we nu met Hem verenigd. Door het geloof deel je in de verlossing van Jezus Christus.
Zonder de Bijbel zou er geen geloofstraditie zijn. Maar hoe zit het eigenlijk met de overlevering van Jezus? En met die lange geschiedenis van het Oude Testament? Dat komt uitvoerig aan de orde in het eerste deel van het boek. Daarna behandelt prof. Immink de vraag: Wat is ‘klassiek-gereformeerd’? Kenmerkend is het spreken met twee woorden: Woord en Geest, verkiezing en verbond, rechtvaardiging en heiliging. Dat schept ruimte. En uiteraard bestaat er een typisch gereformeerde liturgie.
Gedurende zijn loopbaan in de kerk en op de universiteit heeft hij zich steeds thuis gevoeld bij het gereformeerde gedachtegoed van Calvijn. Te midden van de eigen levenservaringen en de kritiek van het moderne denken heeft de gereformeerde traditie zich steeds weer bewezen. Vandaar de titel Overtuigd gereformeerd.
Overtuigd gereformeerd verscheen bij uitg. Groen in Heerenveen, telt 176 blz. en kost € 15,99. Verkrijgbaar in de (christelijke) boekhandel.