Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

Themabrochure over omgaan met neergang in de kerk

De toenemende ontkerkelijking, een krimpende kerk, het opheffen van predikantsplaatsen, het sluiten van kerkgebouwen, al die ‘neergang’ kan ons somber stemmen. Hoe gaan we om met ‘neergang’? Moeten we doorgaan tot de laatsten het licht uitdoen of misschien onze bakens verzetten? Alleen al door deze vraag te stellen voelen we de urgentie daarvan, zegt ds. G. Lustig. Hij denkt zelfs dat we die vraag al moeten stellen als we menen dat het met onze gemeente nog wél goed gaat.
In de brochure Omgaan met neergang, de themabrochure die op 21 september bij De Waarheidsvriend is gevoegd, biedt hij, mede vanuit zijn ervaring als zendingspredikant in Zuid-Frankrijk, enkele handreikingen. Hij wijst onder andere op het belang van het bewaren van gemeenschappen, waarin mensen naar elkaar omzien.
Secularisatie gaat trouwens niet alleen over kerkverlating. Ds. Lustig: ‘Ook de ‘blijvers’ veranderen en ontwikkelen een andere geloofspraktijk. Dat proces is al langer gaande in onze gemeenten. Het raakt ons gemeente-zijn en ons persoonlijk geloofsleven.’
De brochure, die afsluit met enkele gespreksvragen, is hieronder te downloaden. Kerkenraden en andere geïnteresseerden kunnen gratis gedrukte exemplaren aanvragen.
De Gereformeerde Bond publiceert drie keer per jaar een bezinnende themabrochure over een actueel onderwerp dat christenen vandaag bezighoudt. Wie dit en ons andere werk wil steunen, kan al voor € 10 per jaar lid worden van de Gereformeerde Bond. Meld u aan via de button ‘Word lid’ of per mail via info@gereformeerdebond.nl. Aanbevolen!