Waar bent u naar op zoek?

Auteur: Ds. M.P.D. Barth

God gebruikt geweld. Uitleg bij donkere bijbelteksten

In de Bijbel komen we regelmatig gedeelten tegen die ons in verlegenheid brengen.

Met name die passages waarin God geweld gebruikt of mensen de opdracht geeft om geweld te gebruiken roepen veel vragen op. Wat wil Hij nu tot ons zeggen in deze duistere bijbelgedeelten? Ook deze gewelddadige verzen maken immers onderdeel uit van het Woord van God.
In het boekje God gebruikt geweld. Uitleg bij donkere bijbelteksten – verschenen in de Artiosreeks van de Gereformeerde Bond – gaat krijgsmachtpredikant ds. M.P.D. Barth uit Barneveld op een toegankelijke manier in op deze thematiek. Wikkend en wegend laat hij licht schijnen over duistere teksten. De ontdekking die in dit boekje gedaan wordt, is dat juist deze ‘vergeten’ bijbelgedeelten een dieper zicht geven op wie God is.

God gebruikt geweld verscheen bij uitg. Groen te Heerenveen, telt 165 blz. en kost € 15,95. Verkrijgbaar in de (christelijke boekhandel).