Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

Als deel 12 in de Artiosreeks van de Gereformeerde Bond verscheen is, Nuchter en waakzaam. Bijbelstudies uit de eerste brief van Petrus, geschreven door ds. D.M. Heikoop uit Urk.
Petrus schrijft zijn brief als apostel aan christenen die door hun omgeving als vreemden worden beschouwd. Hun geloof in Jezus Christus en hun niet met alles meedoen wat anderen doen, roept weerstand op en leidt tot spot en verdrukking. Petrus rust hen toe hoe zij met weerstand om moeten gaan en rekenschap kunnen geven van hun geloof. ‘Wees waakzaam, want er is een geestelijke strijd gaande, maar ook nuchter, Zijn Koninkrijk komt.’ Nu christenen ook in Nederland steeds vaker als vreemden worden gezien, kunnen wij veel van deze brief leren.
De acht bijbelstudies in dit boekje zijn voorzien van gespreksvragen en liedsuggesties. Ze zijn zowel geschikt voor persoonlijk gebruik als voor kringen in de gemeente.

Nuchter en waakzaam verscheen bij uitg. Groen te Leeuwarden, telt 80 blz. en kost € 11,99. Verkrijgbaar in de (christelijke) boekhandel.