Waar bent u naar op zoek?

Auteur: Dr. A. Goedvree

Een nieuwe geboorte. Actuele bezinning op de wedergeboorte

‘U moet opnieuw geboren worden’. Deze woorden sprak Jezus Christus tot Nicodemus.

Hij ging met deze Joodse leraar een diepgaand gesprek aan over de vernieuwing van de mens. Deze vernieuwing is een wonderlijk werk van de Heilige Geest. De kerk heeft zich door de eeuwen heen bezonnen op de wedergeboorte. Wat is dat en hoe gaat dat? Waarom is dat nodig en waar leidt dat toe? In het nieuwste deel (het vijftigste!) in de Artios-reeks van de Gereformeerde Bond komen deze vragen aan de orde: Een nieuwe geboorte is van de hand van dr. A. Goedvree, predikant van de hervormde gemeente van Hoevelaken, Achterberg en Stoutenburg. In 2018 promoveerde hij op een studie over Bavincks visie op de wedergeboorte. Aan bod komen het bijbelse getuigenis, diverse stemmen uit de kerkgeschiedenis en een actuele bezinning op dit onderwerp. Ook is er aandacht voor pastorale vragen rondom doop, prediking en wedergeboorte.
Een nieuwe geboorte. Actuele bezinning op de wedergeboorte verscheen bij uitg. Groen in Heerenveen, telt 170 blz. en kost € 13,95. Verkrijgbaar in de (christelijke) boekhandel.