Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

Christenen hebben verwachtingen van de gemeente waar ze bij horen. Leidinggevenden hebben verwachtingen van de gemeenteleden. Die verwachtingen kunnen heel verschillend zijn. Wat kan men voor elkaar betekenen? Wanneer wordt het spannend? Vroeger lag er veel vast en was er veel vanzelfsprekend, maar die tijd is echt voorbij. Er is van alles in beweging.

Om die reden schreef ds. S.J. Verheij uit Sliedrecht in de Artios-reeks van de Gereformeerde Bond het boekje De gemeente en jij. Wat de christelijke gemeente voor jou kan betekenen en andersom.

Deze uitgave helpt bij de bezinning hierop en geeft handreikingen. Het prikkelt om na te denken over de eigen rol aan de hand van bijbelse beelden die veel zeggen over het gemeente zijn: lichaam van Christus, herder en kudde, tempel van God en bruid van Christus. Het verbond blijkt hierbij een wezenlijke factor. Gespreksvragen maken de uitgave geschikt voor bespreking in kerkenraad of kring.

 De gemeente en jij verscheen bij uitg. Groen in Leeuwarden, telt 151 blz. en kost € 15,99. Verkrijgbaar in de (christelijke) boekhandel.