Waar bent u naar op zoek?

Boeken & Publicaties

U bent de God Die roept. Belijden en volharden

P.J. Vergunst (eindredactie)
Om als passend geschenk (door de kerkenraad of familie en vrienden) aan de nieuwe belijdende leden te geven...

Brochure ‘Pastoraat. Ik zie naar je om’

ds. J. Belder
Over de prediking en de waardering ervan wordt in de kerk veel gesproken. Qua aandacht komt het pastoraat er bekaaid af, terwijl h...

Genderdysforie

Gereformeerde Bond
Hoe geef je pastorale zorg aan gemeenteleden die lijden aan genderdysforie, een voortdurende onvrede met het bij de geboorte vastg...

Wie niet studeert…

Onder redactie van prof. dr. G. van den Brink en drs. P.J. Vergunst verscheen de brochure Wie niet...

Zicht op de kerk

Het enkele feit dat de Gereformeerde Bond bestaat, zorgt voor een zekere spanning in de relatie to...

‘Dienst van mensen’ beschrijft deel van geschiedenis Geref. Bond

P.J. Vergunst
De bundel Dienst van mensen. Een dwarsdoorsnede van een generatie hervormd-gereformeerde predikant...

Geref. Bond geeft brochure over beroepingswerk uit

Vacant, en dan...? luidt de titel van de brochure die het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond l...

‘Toch gescheiden’ vraagt aandacht voor gescheiden gemeenteleden

Piet Vergunst (red.)
NU AL TWEEDE DRUK  De toename van het aantal gebroken huwelijken betekent nie...

‘Catechismus.nu’ verschenen

Onder redactie van dr. W. Verboom en drs. P.J. Vergunst
De Heidelbergse Catechismus is na 450 jaar nog steeds een centraal belijdenisgeschrift in de geref...

‘Mijn leven is voor U’, een mooi belijdenisgeschenk

P.J. Vergunst (red.)
Mijn leven is voor U. Belijden dat niet vanzelf spreekt zo luidt de titel van het boekje, dat zic...
1 2