Waar bent u naar op zoek?

Boeken & Publicaties

Terwijl mijn kracht vergaat. Spreken met God over het levenseinde

Dr. W.H. Velema
De christelijke gereformeerde hoogleraar dr. W.H. Velema verzorgde het negende deel in de in 2005 ...

Christenen ontmoeten moslims

Ds. H. Veldhuizen
Er zullen weinig mensen zijn die nooit een moslim ontmoetten. Was het wel werkelijk een ontmoeting...

Omgaan met verschillen in de gemeente

Ds. P.J. Teeuw
Als deel 7 in de Artios-reeks van de Gereformeerde Bond verscheen Omgaan met verschillen in de gem...

Een hand boven je hoofd. Over zegenen in leer en leven

Drs. J. Westland
'Twee processen zullen de hervormd-gereformeerden de komende tijd intensiever dan ooit bezighouden...

Bijbelse troost over de zaligheid van jonggestorvenen

Ds. H. Visser
Welke troost is er voor ouders die bij het Woord van God willen leven en die getroffen zijn door h...

In de leer bij Luther

Drs. P.J. Vergunst
Aan de vooravond van de jaarlijkse Reformatieherdenking - al is de inhoud daarvan elke dag actueel...

Vonk of vuur. Als je verliefd bent…

drs. Alie Hoek-van Kooten
Iedereen krijgt vroeg of laat met verliefdheid te maken. Maar wat is verliefdheid? Wat is het vers...

Genade als erfgoed. Het bijbelse recht van de kinderdoop.

Ds. A.J. Mensink
Steeds vaker zijn kinderdoop en volwassendoop de inzet van hevige, emotionele discussies binnen ge...

Hulde aan de Heidelberger. Over de waarde van leerdienst en catechismuspreek

Prof. dr. W. Verboom
Zijn de vragen van de Heidelbergse Catechismus wel de vragen waar christenen in deze tijd tegen aa...
1 4 5 6