Waar bent u naar op zoek?

Boeken & Publicaties

Technologie, overal om ons heen

Dr. Marc de Vries
Hoe maak je als christen op een goede manier gebruik van internet en sociale media? Wat is een ve...

Bevrijd geloven. De catechismus als pastorale gids

Ds. C. Bos
Ds. C. Bos uit Benschop is een blij mens. Zijn uitgave is deel 25 in de Artiosreeks van de Gerefor...

Homoseksualiteit tussen Bijbel en actualiteit

Dr. A.A.A. Prosman
Valt er over een bijbelse visie op homoseksualiteit nog iets nieuws te melden? Zijn de argumenten ...

Spreek tot mijn hart. Meditatieve voorbereiding op de heilsfeiten

Ds. A.L. van Zwet
In de Artiosserie van de Gereformeerde Bond verscheen van de hand van ds. A.L. van Zwet Spree...

Hij is niet ver. Op zoek naar Gods aanwezigheid

Ds. P.J. den Admirant
God is ons meer nabij dan wij zelf weten. Toch kan het lijken alsof Hij ver bij ons vandaan is. ...

Verleende volmacht. Nieuwe gehoorzaamheid in gezin, school, kerk en samenleving

Ds. J.J. ten Brinke en dr. A. de Muynck
Gezag is in de 21e eeuw een problematisch begrip. Enerzijds v...

In de kerk, bij God. Aspecten van de reformatorische eredienst

P.J. Vergunst
De sleutel voor het verstaan van de eredienst ligt In het besef dat de heilige God Zich genadig to...

Tastbaar aanwezig. Schatten uit het avondmaalsformulier

Ds. C.H. Hogendoorn
Het eerste deel in de Artiosserie van de Gereformeerde Bond dat in 2015 verschijnt, is Tastba...

Leren leven in overvloed. Over discipelschap in rijkdom en armoede

Ds. B.J. van der Graaf
De omgang met geld en bezit stelt christenen steeds opnieuw voor grote uitdagingen.

En God schiep. Over dieren en rentmeesterschap

Prof. Johan Graafland
Dierenwelzijn is een thema dat in de media en de politiek veel aandacht krijgt.
1 2 3 4 5 6