Waar bent u naar op zoek?

Boeken & Publicaties

Op zoek naar vreugde in het ambt

P.J. Vergunst
Het ambt van predikant, ouderling, diaken is een gave van God aan Zijn kerk.

De Heer is mijn Herder, maar hoe leidt Hij mij?

Dr. Kees van der Knijff
Wat is Gods wil met mijn leven? Hoe leer ik de stem van God v...

Een gevoelige snaar. Een bijbelse visie op muziek

Ds. C.J. Droger
Overal om ons heen klinkt muziek. We kunnen die zelf aanzetten of ze komt op ons af. Hoe gaan we als christenen met muziek om? ...

Het Grote Huis achter de dijk. De plaats van de christelijke geloofstraditie in de geschiedenis van Nederland

Dr. Ewald Mackay
In Het Grote Huis achter de dijk beschrijft dr. Ewald Mackay de plaats van de christelijke geloofstraditie in de geschiedenis van ...

Mijn beeld van God. Een bijbelse verkenning

Ds. A. van Zetten
Welk beeld van God hebben wij? Van God werden en worden veel ...

God vinden. In gesprek met zoekers

Prof. Marc de Vries
Mensen kunnen langs allerlei wegen op zoek zijn naar God, goden of ‘iets hogers'. Dat kan door d...

Betrouwbaar getuigenis. Het Geestelijk gezag van de Bijbel

Dr. H. van den Belt
De Bijbel is niet zomaar een boek. Maar wat onderscheidt de Bijbel van andere historische boeken? ...

Vrije Friezen. Momenten uit de Friese kerkgeschiedenis

Ds. L.H. Oosten
Vrije Friezen. Momenten uit de Friese kerkgeschiedenis, zo luidt de titel van deeltje in ...

Conflicten binnen de gemeente. En de weg van het Evangelie

Dr. W. van 't Spijker
Wie een klein stukje van de kerkgeschiedenis kent, weet dat zij voor een groot deel bestaat uit ee...

Reizen met Augustinus. De belijdenissen als gids voor de pelgrims

Dr. J.A. van den Berg
Van de hand van ds. J.A. van den Berg verscheen het vierde en laatste boekje uit 2012 in de Artios...
1 2 3 4 6